Document Nederland: Rising Waters

DiscussãoFotografie in Nederland

Entre no LibraryThing para poder publicar.

Document Nederland: Rising Waters

Este tópico está presentemente marcado como "inativo" —a última mensagem tem mais de 90 dias. Reative o tópico publicando uma resposta.

3yvlind1
Nov 29, 2008, 7:37am

De bijlage bij het NRC Handelsblad dat als 'catalogus' bij de tentoonstelling fungeert, viel vanochtend op de mat. Mooi verzorgd, dat wel, maar ik mis toch wel een echte publicatie bij de tentoonstelling, zeker aangezien dit een van de speerpunten vormt van mijn verzameling fotoboeken.