MembroJamten

Coleções
Etiquetas
Hc Svensk skönlitteratur (541), uHc Svensk skönlitteratur - Barn/Ungdom (198), He Engelsk skönlitteratur (181), Hc.03 Svensk skönlitteratur - Poesi (96), Heq Amerikansk skönlitteratur (80), Lz Biografi: särskilda personer (64), Nc Geografi - Sverige (63), Hj Fransk skönlitteratur (62), G Litteraturvetenskap (51), Ib Konsthistoria (46), Hci Svensk skönlitteratur - Tecknade serier (46), uHe Engelsk skönlitteratur - Barn/Ungdom (46), Qca Mat och dryck (42), Hf Tysk skönlitteratur (41), K Historia (40), Gc Svensk litteraturhistoria (40), uHcd Finlandssvensk skönlitteratur - Barn/Ungdom (39), Kc Historia - Sverige (37), Ug Zoologi (30), Fc Språkvetenskap - Svenska (29), Ua Astronomi (27), Ih Konsthantverk (26), F(x) Språkvetenskap - Lexikon (25), Hma Rysk skönlitteratur (24), A Bok- och biblioteksväsen (23), Hdb Norsk skönlitteratur (22), Uf Botanik (22), Ue Biologi (21), Kt Allmän kulturhistoria (20), Qe Trädgårdsskötsel (19), E Uppfostran och undervisning (19), uHeq Amerikansk skönlitteratur - Barn/Ungdom (17), Hcd Finlandssvensk skönlitteratur (17), Hc.04 Svensk skönlitteratur - Essäer (17), Hda Dansk skönlitteratur (16), Ncaa Geografi - Stockholm (16), Fc.032 Språkvetenskap - Svenska Ortnamn (14), Hdc Isländsk skönlitteratur (13), Ic Arkitektur (13), Ncab Geografi - Uppland (12), Hoc Latinsk litteratur (12), Be Allmän idé- och lärdomshistoria (12), Hi Italiensk skönlitteratur (11), P Teknik industri och kommunikationer (11), Hub Finsk och tornedalsfinsk skönlitteratur (10), Ucc Fysik (10), Bd Allmänna tidskrifter och allmänna serier (10), Fc.03 Språkvetenskap - Svenska: Namnforskning (onomastik) (10), Foc Språkvetenskap - Latin (10), Im Film (10), Hk Spansk skönlitteratur (9), Do Psykologi (9), Hoa Grekisk litteratur (9), Qc Hem och hushåll (9), Gj Fransk litteraturhistoria (9), V Medicin (8), Ne Geografi - Brittiska öarna (8), F Språkvetenskap (8), Ge Engelsk litteraturhistoria (8), Ky Historiska hjälpvetenskaper (8), J Arkeologi (8), uHda Dansk skönlitteratur - Barn/Ungdom (7), uHj Fransk skönlitteratur - Barn/Ungdom (7), N(y) Geografi - Allmänt: kartor och bilder (7), uHdb Norsk skönlitteratur - Barn/Ungdom (7), M Etnografi och etnologi (7), + (7), O Samhälls- och rättsvetenskap (7), In Fotokonst (7), If Grafisk konst (7), Gz Litteraturvetenskap - Särskilda utländska författare (7), Ni Geografi - Italien (6), Q Ekonomi och näringsväsen (6), Bb Allmänna samlingsverk (6), T Matematik (6), Fca(x) Språkvetenskap - Fornsvenska och runsvenska: Lexikon (5), Qdf Husdjurslära (5), U Naturvetenskap (5), Ls Biografiska samlingar (5), Hxj Japansk skönlitteratur (5), Ij Musik (5), Qm Hotell restauranger och turism (5), R Idrott och lek och spel (5), Ik Teater (4), Ia Konst: allmänt (4), Cc Religion - Exegetik och litteratur om Bibeln (4), uHf Tysk skönlitteratur - Barn/Ungdom (4), Ihk Dräkthistoria (4), Cj Religion - Kyrkohistoria (4), Cb Religion - Bibelutgåvor (4), +He+Engelsk+skönlitteratur (4), G:dg Litteraturkritik (4), D Filosofi - Allmänt (4), Hep Afrikansk skönlitteratur: engelskspråkig (4), Fe Språkvetenskap - Engelska (3), Bf Allmän vetenskaplig och kulturell verksamhet (3), Uh Miljöfrågor och naturskydd (3), X Musikalier (3), Hmc Polsk skönlitteratur (3), Ci Religion - Uppbyggelselitteratur (3), Hj.05 Fransk skönlitteratur - Tecknade serier (3), Dg Filosofi - Etik (3), uUg Zoologi - Barn/Ungdom (3), B Allmänt och blandat (3), Df Filosofi - Estetik (3), Ce Religion - Dogmatik och symbolik (3), Db Filosofi - Historia (2), Dd Filosofi - Kunskapsteori och vetenskapsteori (2), Cm Religion - Religionshistoria (2), Hcf Småbarnsberättelser och sagor (2), Ny Geografi: kartografi (2), Ld Genealogi (2), Hmf Serbisk och kroatisk litteratur (2), DVD-film (2), Go Grekisk och latinsk litteraturhistoria (2), Ba Allmänna encyklopedier (2), Qcc Kläder och sömnad (2), Gcd Finlandssvensk litteraturhistoria (2), G:df Litteraturvetenskap - Estetik (2), N Geografi och lokalhistoria (2), Ldz Genealogi - Särskilda släkter (2), +Hc+Svensk+skönlitteratur (2), Dd Kunskapsteori och vetenskapsteori (2), Gd Övrig nordisk litteraturhistoria (2), Hv Skönlitteratur på sinotibetanska och austroasiatiska m.fl. språk (2), Nb Geografi - Norden (2), N Geografi (2), uC Religion - Barn/Ungdom (2), uUf Botanik - Barn/Ungdom (2), Sei Underrättelseverksamhet (2), Hmd Tjeckisk skönlitteratur (2), Uce Naturvetenskap - Kemi (2), Ch Religion - Gudstjänsten (2), He.04 Engelsk skönlitteratur - Essäer (1), Vmb Dietik (1), Fc(x) Lexikon (1), uUdb Paleontologi - Barn/Ungdom (1), Uce:k Kemins historia (1), PjaTextil- och konstfiberindustri (1), V:k Medicin: historia (1), Fc(x) Svenska - Lexikon (1), Ib-cz Konsthistoria: Sverige (1), uTa Matematik - allmänt - Barn/Ungdom (1), uHva Kinesisk skönlitteratur - Barn/Ungdom (1), Ohja Kvinnofrågor (1), Oh Social frågor (1), Ug Naturvetenskap - Zoologi (1), Hxk Koreansk skönlitteratur (1), Prde:k Rymdteknik och rymdfart: historia (1), uU Naturvetenskap - barn/ungdom (1), Ubb Oceanografi och hydrologi (1), Folktro och folkseder (1), Dbz Särskilda filosofer (1), socialantropologi och etnologi - Barn/Ungdom (1), Ohf Social omsorg (1), uKo Historia Asien - Barn/Ungdom (1), Si Civilförsvar (1), uM Etnografi (1), Mz Etnografi (1), Hc(s) Samlingar (1), Net+Geografi+-+Irland (1), Hc S (1), G07 Litteraturvetenskap - Folkdiktning (1), Hxp Skönlitteratur på afrikanska språk (1), Hp Indisk litteratur (1), +Hc.04+Svensk+skönlitteratur+-+Essäer (1), Kyb Heraldik (1), Fj Språkvetenskap - Franska (1), Vcc Medicin - Näringslära (nutrition) (1), Ugg Zoologi - Fåglar (1), Fbn Språkvetenskap - Nordiska språk: allmänt (1), Huk Ungersk skönlitteratur (1), Hutt Turkisk skönlitteratur (1), Cd Äldre teologisk litteratur (1), C Religion (1), Ub Geofysik (1), Her Australisk skönlitteratur (1), Nma Geografi - Sovjetunionen (1), Fb Språkvetenskap - Indoeuropeiska språk (1), Cea Religion - Dogmatik (1), Vla Medicin - Psykiska sjukdomar (1), Fbr Språkvetenskap - Runologi (1), Nj Geografi - Frankrike (1), Ve Allmän medicin (1), H Skönlitteratur (1), Kb Historia - Norden: allmänt (1), Qg Jakt och fiske (1), Fc.04 Språkvetenskap - Svenska Dialektologi (1), Ie Målarkonst (1), Oep Kriminologi och polisväsen (1), Ohj Genusfrågor (1), Uba Meteorologi (1), He.05 Engelsk skönlitteratur - Tecknade serier (1), Qd Lantbruk (1), Oe Rättsvetenskap (1), Ueaa Biologi Utvecklingslära (1), S Militärväsen (1), Doe Kognitiv psykologi (1), Daa Antika filosofers skrifter (1), Icu Landskapsarkitektur (1), He.03 Engelsk skönlitteratur - Poesi (1), Jc Arkeologi - Sverige (1), V:k Medicin Allmänt Historia Vetenskapshistoria (1), Ns Geografi - Polarländerna (1), Ijb Musikhistoria (1), Ud Geologi och paleontologi (1), uHoa Grekisk skönlitteratur - Barn/Ungdom (1), uHk Spansk skönlitteratur - Barn/Ungdom (1), Hea Fornengelsk litteratur (1), Magisk Jul (1)
Nuvens
Nuvem de Etiquetas, Nuvem de Autores, Espelho de Etiquetas
Mídia
Grupos
Aderiu
Jun 4, 2009
Real Name
Christina och Nils
Sobre Minha Biblioteca
Tisdag den 6 april 2010 och nu är äntligen alla böcker inlagda.
Localização
Uppsala, Sweden
Also On
Currently Reading
Autores Favoritos
Local Favorites

Livrarias: Antikvariat & Bokhandel Röda Rummet AB, Antikvariat Hundörat, Antikvariat Thomas Andersson, Floby antikvariat, Rönnells Antikvariat, The English Bookshop

Bibliotecas: Sala stadsbibliotek, Uppsala stadsbibliotek

Member Connections

Amigos
Biblioteca interessante