SériesVerhandelingen van de MGOG

20 Obras Popularidade 109,516 (10 Membros) 57 Livros 3 Resenhas
Les maisons anciennes en Belgique de L Cloquet 2 cópias, 1 resenha2
Chapelle de la Leugemeete à Gand: Peintures Murales Militaires: Restitution de Henri Koechlin 1 exemplar(es)3
De metamorfosen van een stadsgezicht - De Graslei en de Koornlei van de middeleeuwen tot vandaag de Kristina De Vinck 3 cópias13
Herders en parochianen kerkelijkheidsgegevens betreffende het bisdom Gent 1830-1914 de Jan Art 3 cópias14
Geld en Macht - De Gentse stadsfinanciën en de Bourgondische staatsvorming (1384-1453) de Marc Boone 3 cópias15
Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent - Deel XVIII : Honderd jaar geschiedenis van de MGOG (1893-1993) de Michiel Berckmoes 1 exemplar(es)18
Gij die door 't volk gekozen zijt ... de Gentse gemeenteraad en haar leden 1830-1914 de Kathleen Devolder 3 cópias20
"Soo geluckigh als een beggijn" : het begijnhof Onze-Lieve-Vrouw-Ter-Hooie, 1584-1792 de Hadewich Cailliau 3 cópias21
Verhandelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent - Deel XXII : De Gentse Memorieboeken als spiegel van stedelijk historisch bewustzijn (14de tot 16de eeuw) (1998) de Anne-Laure Van Bruaene 1 exemplar(es)22
Meisjesopvoeding en sekseongelijkheid - Het Gentse meisjesonderwijs tijdens het ancien regime (Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, dl. XXIII) de Hilde Bouckenooghe 3 cópias23
De Sint-Michielswijk in Gent 1480-1520 een sociaal-topografische reconstructie de Laurence Derycke 4 cópias24
Het Gentse Sint-Elisabethbegijnhof op het elan van de contrareformatie 1598-1795 de Klaartje Mestdach 7 cópias25
Mensen en centen: het 16de-eeuwse Gent in demografisch en economisch perspectief de Johan Dambruyne 2 cópias26
Gent van den oudsten tijd tot heden : registers op het werk van Frans De Potter de Stijn Meersseman 2 cópias, 1 resenha27
Corporatieve middengroepen aspiraties, relaties en transformaties in de 16de-eeuwse Gentse ambachtswereld de Johan Dambruyne 5 cópias28
Mortaliteit in Gent 1830-1950 de Jeroen Backs 3 cópias29
Het wereldbeeld van een zestiende-eeuwse Gentenaar Marcus Van Vaernewijck een ideeën- en mentaliteitshistorische studie op basis van zijn kroniek, 'Van die beroerlicke tijden' de Koen Lamont 4 cópias30
Tussen Gavere en Cadzand de Gentse stadsfinanciën op het einde van de middeleeuwen 1460-1495 de Ryckbosch Wouter 4 cópias31
Een liberale zuil in Gent ? aspecten van het Gentse (georganiseerde) liberalisme tijdens het interbellum de Myriam Mertens 1 exemplar(es)32
De Geschiedenis van de Rechtsfaculteit van de Universiteit Gent van haar ontstaan tot aan de Tweede Wereldoorlog (1817-1940) (Verhandelingen van de Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent, dl. XXXIII) de Liesbeth Vandersteene 2 cópias, 1 resenha33

Etiquetas

Membros principais

gentcat (18 obras), Gentteacher (14), bodtje (11), Campanus (4), fdhondt (1), HKTERHAM (1), MichalBauwens (1), mtriest (1), JorisDB (1)