Série de EditoraPhoenix pockets

Core

Kunstgeschiedenis der Nederlanden: I Middeleeuwen 1 exemplar(es)I
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: II Middeleeuwen 1 exemplar(es)II
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: III De Middeleeuwen en de zestiende eeuw 1 exemplar(es)III
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: IV Renaissance I 1 exemplar(es)IV
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: IX negentiende en twintigste eeuw I 1 exemplar(es)IX
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: V Renaissance II 1 exemplar(es)V
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: VI Zeventiende-eeuwse schilderkunst 1 exemplar(es)VI
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: VII Gouden Eeuw II 1 exemplar(es)VII
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: VIII Achttiende eeuw 1 exemplar(es)VIII
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: X De negentiende en twintigste eeuw II 1 exemplar(es)X
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: XI Negentiende en twintigste eeuw 1 exemplar(es)XI
Kunstgeschiedenis der Nederlanden: XII Negentiende en twintigste eeuw 1 exemplar(es)XII
De lage landen bij de zee 1 - Van de oudste tijden tot 1560 de Jan Romein 3 cópiaseigen nr I
De lage landen bij de zee 2 - Van 1560 tot 1747 de Jan Romein 3 cópiaseigen nr II
De lage landen bij de zee. Geïllustreerde geschiedenis van het Nederlandse volk. Deel III: van 1747 tot 1898 de Jan Romein 2 cópiaseigen nr III
Egypte wonderen en geheimen van een grote oude cultuur de Kurt Lange 31 cópias1
Leven en kunst in de IJstijd de Herbert Kuhn 5 cópias2
Zó zijn onze atomen de dr. M. Bogaardt 1 exemplar(es)3
The Soul of the White Ant de Eugène N. Marais 88 cópias, 1 resenha4
De wonderwereld van de termietenstaat de Eugène N. Marais 1 exemplar(es)4
Satchmo: My Life in New Orleans de Louis Armstrong 223 cópias, 3 resenhas5
Telepathie en Helderziendheid de W.H.C. Tenhaeff 5 cópias6
Psychologie in theorie en praktijk de Henri van Praag 6 cópias7
The Greeks de H. D. F. Kitto 1,334 cópias, 5 resenhas8
De schilderkunst van onze tijd de R. W. D. Oxenaar 10 cópias9
Levende muziek : een overzicht der Europese muziekgeschiedenis van het heden tot 1600 de Norbert Loeser 4 cópias10
Byzantium de René Guerdan 56 cópias, 1 resenha11
De moderne beeldhouwkunst in Europa de Charles Wentinck 10 cópias12
De moderne beeldhouwkunst in Europa : met 69 reproducties de C. Wentinck 1 exemplar(es)12
Cleopatra; a study in politics and propaganda de Hans Volkmann 12 cópias13
Geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog de C.D.J. Brandt 6 cópias15
Oudchristelijke kunst de F. van der Meer 17 cópias16
Korte geschiedenis van Rusland de Paul Sethe 5 cópias17
Het Midden-Oosten, centrum der wereld de A.A. Kampman 3 cópias18
Veldgids voor vogels de FITTER 1 exemplar(es)19
Chemie verovert de wereld de H. Müller 1 exemplar(es)20
The Anvil of Civilization de Leonard Cottrell 127 cópias, 1 resenha22
The Roman Way de Edith Hamilton 854 cópias, 2 resenhas23
De sprong in de derde dimensie: verleden, heden en toekomst der ruimtevaart de E. Franquinet 2 cópias24
Life in medieval France de Joan Evans 82 cópias, 2 resenhas25
Spiegel der Chinese beschaving de Henri van Praag 13 cópias26
De wereld van het dier ontsloten de Henri van Praag 1 exemplar(es)28
De kunst van het opvoeden de H. van Praag 2 cópias29
Pedagogiek in theorie en praktijk de Henri van Praag 2 cópias29
Het meubel van gothiek tot biedermeier de Anne Berendsen 11 cópias, 1 resenha30
The Romance of Leonardo da Vinci: The Forerunner de Dmitri Merejkowski 478 cópias, 6 resenhas31
Logboek der aarde de I.M. van der Vlerk 10 cópias32
A la découverte de l'algèbre de G.Z. Braun 3 cópias33
Van maansikkel tot reizende zon de Theodorus Petrus van Baaren 10 cópias34
Acht eeuwen Westeuropees costuum de F.W.S. van Thienen 8 cópias35
Néro de Gérard Walter 15 cópias36
Geschiedenis van de Europese schilderkunst de Charles Wentinck 6 cópias37
Perceval, the Story of the Grail de Chrétien de Troyes 775 cópias, 8 resenhas38
De dogenstaat Venetië : grootheid en verval van een wereldomvattend rijk de René Guerdan 14 cópias39
A concise history of Russian art de Tamara Talbot Rice 99 cópias40
Levend Afrika de H. Arends 3 cópias41
The Gods of the Greeks de Karl Kerényi 442 cópias, 3 resenhas42
De Arabieren : cultuurgeschiedenis van de Arabische wereld de L.O. Schuman 5 cópias43
De Franse revolutie de Albert Goodwin 0 cópias44
The French Revolution de Albert Goodwin 80 cópias44
Alexander of Macedon de Harold Lamb 151 cópias, 3 resenhas45
De bouwkunst van Hellas tot heden de E. H. ter Kuile 6 cópias46
Kindertekeningen de Diverse 1 exemplar(es)47
Het beeld van de mens in het licht van de moderne biologie de A. Portmann 1 exemplar(es)48
Recollections of Rubens de Jacob Burckhardt 56 cópias50
Mau Mau. Katten in kunst en in literatuur, verzameld en ingeleid door Raimond Bernard de Raimond Bernard 4 cópias51
Kruisvaarders naar Jeruzalem : geschiedenis van de eerste kruistocht de C.D.J. Brandt 8 cópias53
A History of Science and Technology, Volume 1: Ancient Times to the Seventeenth Century de R. J. Forbes 21 cópias54
A History of Science and Technology, Volume 2: The Eighteenth and Nineteenth Centuries de R. J. Forbes 14 cópias55
Nieuwe romanciers uit Nederland en Vlaanderen de Willem L.M.E. Van Leeuwen 5 cópias56
An Introduction to Modern Architecture de J. M. Richards 143 cópias, 2 resenhas57
Japan: The Story of a Nation de Edwin O. Reischauer 312 cópias, 1 resenha58
Boeddha en zijn leer de Hermann Beckh 9 cópias59
Hannibal: One Man Against Rome de Harold Lamb 194 cópias, 7 resenhas60
Gandhi, leven en werk de G. Schenkel (1) 3 cópias61
Kunstschatten van Rome : de beroemdste kunstwerken in de eeuwige stad de Anne Berendsen 9 cópias62
The Heroes of the Greeks de Carl Kerenyi 207 cópias, 1 resenha63
Goethe : leven en werk de Herman Friedrich Grimm 15 cópias64
Geschiedenis van het Romeinse Rijk de C.M. Stibbe 6 cópias65
Dans en religie de Th.P. van Baaren 5 cópias66
Animal Forms and Patterns: A Study of the Appearance of Animals de Adolf Portmann 25 cópias67
Michelangelo de Herbert von Einem 13 cópias68
Verborgenheden uit het oude Delft : een stille en rijke stad de Anne Berendsen 3 cópias69
Erasmus de Antoon Vloemans 7 cópias70
An Introduction to Chinese Art de Mario Prodan 24 cópias71
Elizabeth I de J. E. Neale 470 cópias, 5 resenhas73
Zon, maan en sterren : astronomie voor iedereen de Elisabeth Mulder 10 cópias74
Wijsheid en schoonheid van India de H. van Praag 5 cópias75
The Russian Revolution de Alan Moorehead 340 cópias, 3 resenhas76
Moderne kunst in Noord- en Zuidnederlandse musea de Charles Wentinck 9 cópias78
Garibaldi de M.J. Krück von Poturzyn 8 cópias79
The Early Christians de Michael Gough 35 cópias, 1 resenha80
The Psychology of C. G. Jung de Jolande Jacobi 211 cópias81
Drie vrienden : Menno ter Braak, H. Marsman, E. Du Perron studies en herinneringen de W.L.M.E. van Leeuwen 13 cópias82
Zeven pijlen negen pennen. Negen Nederlandse historici over de vaderlandse geschiedenis de Pieter Christiaansz Bor 1 exemplar(es)83
Zeven pijlen, negen pennen : negen Nederlandse historici over de vaderlandse geschiedenis de Harm Wansink 2 cópias83
Torens, tempels en taveernen : Verkenningen rondom de oude wereldzee de Ch. Wentinck 5 cópias85
Vijftig eeuwen olie. de R. J. Forbes 7 cópias86
Lev Tolstoj in Selbstzeugnissen und Bilddokumenten de Janko Lavrin 27 cópias87
Jeanne d'Arc de M.J. Krück von Poturzyn 9 cópias88
Daendels : maarschalk van Holland de Paul van 't Veer 9 cópias89
Jesus of Nazareth de Gunther Bornkamm 420 cópias, 1 resenha90
Paul Klee de Carola Giedion-Welcker 39 cópias91
Madame de Pompadour de Jacques Levron 15 cópias92
Mensen tussen Nijl en zon : de godsdienst van het oude Egypte de Th.P. van Baaren 5 cópias93
Parapsychologische verschijnselen in het dagelijks leven de W.H.C. Tenhaeff 3 cópias94
Rondom Shakespeare de A. G. H. Bachrach 4 cópias95
Kreta en Mykene : Aspecten van de Minoïsch-Mykeense cultuur de C.M. Stibbe 5 cópias96
The Gypsies de Jean-Paul Clébert 82 cópias97
The Egyptians de Cyril Aldred 308 cópias, 2 resenhas98
Adolf Hitler de J. S. Bartstra 4 cópias99
Adolf Hitler de dr. J. S. Bartstra 1 exemplar(es)99
De vrouw in de kunst de Charles Wentinck 2 cópias100
China Before the Han Dynasty de William Watson 9 cópias101
Psychologische encyclopedie de Henri Van Praag 4 cópias102
Negentiende-eeuws zilver de W. Koonings 2 cópias103
nederlandse auteurs van vijf generaties de van Leeuwen, W.L.M.E. 2 cópias104
The Greeks in the West de A. G. Woodhead 19 cópias105
Galileo Galilei : zijn leven en werken, zijn strijd met de kerk de Dionijs Burger 5 cópias106
Jules Verne en zijn Wonderreizen de E. Franquinet 3 cópias107
Jan van Ruusbroec de C. Wilkeshuis 4 cópias108
De pelgrimstocht der menschheid de J.W. Berkelbach van der Sprenkel 13 cópiasongenummerd 5dln

Coleções e Seleções

Etiquetas