Picture of author.

Eugene Rogan

Autor(a) de The Arabs: A History

14 Works 1,628 Membros 20 Reviews

About the Author

Eugene Rogan is a professor of modern Middle Eastern history at the University of Oxford and director of the Middle East Centre, St Antony's College, Oxford.
Image credit: Eugene Rogan [credit: Oxford University]

Obras de Eugene Rogan

Etiquetado

Conhecimento Comum

Membros

Resenhas

In July 1860 Dr Mikhayil Mishaqa narrowly escaped death when an angry mob tried to lynch him in the backstreets of Damascus. A successful silk merchant and adviser to Lebanese princes, Mishaqa left his Levantine village for the city in 1834, where he trained as a doctor before becoming a US vice-consul. Ensconced in the heart of Ottoman Syria, Mishaqa soon joined the ranks of the Damascene Christian notables. But his prestigious position offered him little protection that July as Muslims in Mount Lebanon and Damascus turned on their Christian neighbours, killing more than 10,000 and 5,000 respectively in what Eugene Rogan calls a ‘genocidal moment’. Mishaqa and his family suffered numerous injuries and saw their house ransacked. Miraculously, they survived.

The Ottomans were no strangers to violence. The descendants of Osman Gazi cut a bloody path out of Anatolia to conquer and enslave until they had built a vast empire encompassing southeastern Europe, North Africa and much of the Middle East. But by the 16th century Sultan Suleiman I – known in the West as ‘the Magnificent’ and in Turkey and the Arab world as ‘the Lawgiver’ – had established the rule of law and sectarian bloodletting became a thing of the past. During the 19th century this began to change. Instances of violence between Ottoman Muslims and Christians became more frequent and more bloody all the way up to the end of the First World War. What had unsettled the order established by Suleiman? The question is addressed in two new books. In his enthralling Sea of Troubles Ian Rutledge offers a grand overview of the tensions that led to the decline of the Ottoman Empire and locates their source in the spread of capitalism and the ensuing inter-imperialist struggle. Rogan, meanwhile, zooms in and brilliantly captures the tragic outcome of this struggle. Read together, they shed much light on Ottoman modernity.

Read the rest of the review at HistoryToday.com.

William Eichler
writes on the history and politics of Israel, Palestine and Turkey.
… (mais)
 
Marcado
HistoryToday | May 28, 2024 |
A well-researched and comprehensive study. Some of the blaming of the victims early in the book should have been avoided and left without comment.
 
Marcado
VictorHalfwit | May 27, 2024 |
Сто лет назад заканчивалась не только Российская империя, сто лет назад корчились в агонии и ее враги, не намного в итоге ее пережившие. Османская империя не хотела вступать в Первую мировую войну – все предыдущие пятьдесят лет она и так постоянно терпела поражения, теряя территории то на Балканах, то на Кавказе, то в Африке. И тем не менее, пришлось, позже всех из крупных европейских держав и благодаря провокации Германии – немецкий капитан турецкого корабля обстрелял укрепления русского Крыма. Обладавшая самой скромной армией (в 5 раз меньшей русской и в 3 французской), империя вопреки ожиданиям врагов продержалась почти до конца.

История участия Турции в этой войне у нас известна мало, куда больше мы наслышаны о борьбе с Австро-Венгрией (Брусиловский прорыв и байки Швейка). Тем не менее, столкновения с Россией были весьма интенсивны – белогвардейский генерал Юденич, например, снискал славу именно разгромив турок на Кавказе, а из Ирана наши войска устремлялись прямо на...Багдад! Диверсии Лоуренса Аравийского, истребление армян, годичная оборона подступов к Стамбулу от десанта Черчилля и захват англичанами Иерусалима после почти семисот лет мусульманского владычества, – сюжетов конец империи подарил на десятки фильмов, а продолжающиеся все XX-XXI века проблемы на Ближнем Востоке – прямое следствие победы союзников над султаном.
… (mais)
 
Marcado
Den85 | outras 11 resenhas | Jan 3, 2024 |
Leser den om igjen i 2023 - 10 år etter første gang. Startet opp på høsten, like før 7.okt. - nesten spooky.
Storhetstiden, stormaktenes inntog med det ottomanske rikets fall , den kalde krigen og tiden for arabisk gjenoppvåkning med bl a muslimsk ortodoksi representerer mye av de ulike periodene. Samtidig har særlig ideene og forestillingene vært dominante - autokratiene, kolonialiseringen og sosialdarwinismen, demokratitenkningen, tekniske fremskritt, menneskeretttigheter og utvikling av ideeer og arbeid rundt krevende tema som forbrytelser mot menneskeheten og folkemord. Boken "Jødestaten" fra 1896 og boken "Milepæler" fra 1964 har vært store inspirasjoner for begge sidene nettopp i konflikten mellom et palestinsk folk uten land og en lidelsestung jødisk vandring som her endte opp i en okkupasjonsmakt som Israel.
Det historisk mest avgjørende ltilbake i tid var europeisk og russisk anti-semittisme og de russiske pogromene på 1800-tallet og den da senere utviklede tanken om en jødisk stat. Både Balfour-deklarasjonen, Sykes-Picot-avtalen, fredskonferansen i Paris 1919, Woodrow Wilsons 14 pkt, Husyan-McMahon-korrespondansen og King-Crane-kommisjonen er viktige milepæler for å forstå de europeiske stormaktenes spill overfor araberstatene.
Rogan skriver slik om Balfourerklæringen;
»Ved å gi støtte til sionistenes ambisjoner i Palestina, sa Balfour til krigskabinettet,»skulle vi kunne drive særdeles nyttig propaganda i både Russland og Amerika», der det store flertall blant jødene(…) synes å være velvillig innstilt til sionismen.» Sionistene gjorde britene den gjentjenesten etter Balfourdeklarasjonen å arbeide for at Palestina skulle underlegges britisk styre.
Dermed løste de et av problemene etter Sykes-Picot-avtalen, som sa at Palestina skulle underlegges en ikke nærmere definert internasjonal administrasjon». Sykes-Picot-avtalen var en hemmelig avtale mellom ententemaktene mens King-Crane-kommisjonen (som reiste rundt i Stor-Syria i 6 uker for å lodde stemningen blant innbyggerne - 1863 petisjoner og 91 079 underskrifter og de møtte 442 delegasjoner fra allle samfunnslag) var en amerikansk alene-gang fordi hverken England eller Frankrike oppnevnte medlemmer til denne. Etter den russiske revolusjonen offentliggjorde russerne Sykes-Picot-avtalen.
Ved dette ble det avslørt at britene ved Husyan-McMahonan-korrespondansen, Sykes-Picot-avtalen og Balfour-deklarasjonen hadde "lovet bort mesteparten av Stor-Syria og Mesopotamia til minst to parter, og i tilfellet Palestina minst tre" (Rogan,s.180).
To betydningsfulle strategier har vært koblet til krigstider og arbeidet med fredsslutninger. Den ene er sionistenes påvirkning av den britiske regjeringen i nov. 1917 i kontakten med den britisk utenriksministeren Arthur Balfour (Balfour-deklarasjonen) og senere i 1947 sionistenes strategi overfor USA for å få støtte til opprettelsen av en jødisk stat. Iflg Harry Truman i hans memoarer skriver han at han aldri "fikk så mye press og propaganda rettet mot seg som i dette tilfellet".
USA brøt deretter non-intervensjonsprinsippet og drev aktiv påvirkninga av andre stater til støtte for delingsforslaget av 29.nov. 1947. Ved dette så tok FN til sg en fullmakt til å dele opp et land som da bestod av 1,2 mill. arabere mot 600 000 jøder der araberne eide 94% av det samlede landareal og rundt 80% av dyrkbart jordbruksland.
Slik slutter man seg i verdenssamfunnet til den katastrofale tradisjon der fredsavtaler blir starten på nye kriger.
… (mais)
 
Marcado
lestrond | outras 5 resenhas | Nov 5, 2023 |

Listas

Prêmios

You May Also Like

Associated Authors

Avi Shlaim Editor
Jairus Banaji Contributor
Kenneth M. Cuno Contributor
Ghislaine Alleaume Contributor
Sally L.D. Katary Contributor
Reem Saad Contributor
A.L. Udovitch Contributor
J. G. Manning Contributor
Roger Owen Contributor
Jane Rowlandson Contributor
Michael Sharp Contributor
James G. Keenan Contributor
Terry G. Wilfong Contributor
Gunnar Nyquist Translator
Beatriz Eguibar Translator

Estatísticas

Obras
14
Membros
1,628
Avaliação
4.0
Resenhas
20
ISBNs
80
Idiomas
14

Tabelas & Gráficos